Професійний
кік-консалтинг

 • Як визначити, чи поширюються на Вас правові
  норми щодо КІК?
 • Як володіти іноземними компаніями та не мати
  проблем з контрольними органами?

Saivena
Group
 — це:

20+ 

років

сталого зростання на ринку аудиторських та юридичних послуг

400+ 

статей у ЗМІ

Олени Жукової – Адвоката року 2021 за версією ААУ в номінації «Податкове право»

501

перемога

на користь платників податків у суперечках із ДПС України — успіхи адвокатів нашої компанії

100+

годин

щорічного навчання кожного спеціаліста команди та внутрішній кваліфікаційний іспит

500+

виконаних проектів

з підготовки ТЦУ-документацій, з питань КІК та з питань реструктуризації бізнесу

Основними напрямами
діяльності компанії є:

Контрольовані іноземні компанії (КІК)

консалтинг з оподаткування прибутку контрольованих
іноземних компаній

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

аналіз впливу імплементації БЕПС в Україні на бізнес-процеси
українських компаній

Трансфертне ціноутворення (ТЦУ)

послуги в сфері трансфертного ціноутворення

Постійні представництва (ПП)

комплексний (юридичний, аудиторський і ТЦУ) супровід
діяльності постійних представництв нерезидентів

Юридичний супровід

бізнесу та представництво в судах різних інстанцій

Олена Жукова

засновник і керівний партнер Saivena Group

Saivena Group завжди була першою в освоєнні нових напрямів. Ми готові брати на себе відповідальність бути на крок попереду, при цьому твердо підтримуючи високу якість наших послуг.

Черговим етапом професійної діяльності нашої компанії є послуги з консалтингу КІК — складання й виконання оптимальної схеми реструктуризації, оцінка та мінімізація ризиків КІК, комплексний (юридичний, податковий, аудиторський) супровід КІК.

Наші досвід і знання завжди є запорукою Вашої перемоги та успіху!

Концепція КІК

З 2022 року набрали чинності норми щодо КІК. Що вам потрібно знати?

2023 рік — старт податкового
контролю та звітності

Що робити й коли?

 • Подання звітності щодо КІК

 • Подання повідомлення про набуття або відчуження частки КІК

 • Сплата податків з КІК

 • Складання фінансової звітності КІК, проведення аудиту КІК. ТЦУ

 • Податковий контроль для КІК

 • Штрафи за недотримання правил КІК

Подання звітності щодо КІК

Першим звітним (податковим) роком про контрольовані іноземні компанії є 2022-й. Контролюючі особи зобов'язані подати звіт про КІК разом із річною декларацією про майновий стан і доходи (для фізичних осіб) або податкової декларації з податку на прибуток підприємств у 2023 році (за 2022 рік) або ж у 2024 році за два попередні роки.

У звіті про КІК зазначаються:
 • найменування КІК, адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (за наявності), номери державної реєстрації;
 • розмір частки контролюючої особи;
 • структура володіння часткою в КІК;
 • розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) КІК, прибутку від операційної діяльності та до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 • розрахунок скоригованого прибутку;
 • інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК;
 • суми дивідендів, суми прибутку отриманих КІК;
 • перелік операцій КІК з нерезидентами;
 • кількість працівників КІК станом на кінець звітного (податкового) року;
 • інформація щодо суми прибутку КІК, отриманого від постійного представництва в Україні.
Розгорнути

Подання повідомлення про набуття або відчуження частки КІК

Контролюючі особи повинні повідомляти податківців про факт придбання частки КІК і припинення контролю над нею:
 • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в КІК чи початок здійснення фактичного контролю над КІК;
 • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 • кожне відчуження частки в КІК або припинення здійснення фактичного контролю над КІК;
 • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів із дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Сплата податків з КІК

Об’єктом оподаткування контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа. Скоригований прибуток – це прибуток іноземної компанії відповідно до фінансової звітності, що коригується на податкові різниці, передбачені Податковим кодексом України. Розрахунок скоригованого прибутку здійснюється платником податків на підставі фінансової звітності КІК. ПКУ містить декілька пунктів, що регламентують випадки, коли податок з КІК сплачувати не потрібно. Але це не звільняє контролюючої особи від обов’язку звітувати.

Складання фінансової звітності КІК, проведення аудиту КІК. ТЦУ

У деяких випадках КІК має складати фінансову звітність і підтверджувати її висновком аудиторської компанії, а саме:
 • якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності КІК відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • у разі наявності в контролюючого органу сумнівів щодо достовірності наданої фінансової звітності КІК він має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність КІК, але не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК.

Такий письмовий висновок має надаватися аудиторською компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку. У деяких випадках виникає необхідність у підготовці ТЦУ-документації щодо КІК (є вірогідність виключення цієї норми з ПКУ).

Розгорнути

Податковий контроль для КІК

Контролюючі особи КІК зобов’язані:
 • повідомляти про КІК і подавати щорічно до 1 травня звіт про КІК;
 • складати фінансову звітність щодо КІК і подавати її разом зі звітом про КІК;
 • декларувати податок на прибуток КІК і сплачувати його в Україні, крім випадків, коли резидента звільнено від сплати податку з КІК в Україні;
 • повідомляти контролюючий орган про зміни в діяльності КІК (заснування/створення або ліквідація компанії, купівля або продаж частки);
 • за вимогою податкової провести аудит КІК;
 • підготувати документацію трансфертного ціноутворення щодо КІК у випадках, передбачених законом;
 • відповідати на запити ДПС й надавати документи для перевірки.

ДПІ має право здійснити перевірку КІК. Для цього платник податків зобов’язаний надати контролюючому органу копії первинних документів щодо окремих або всіх операцій КІК (протягом 1-2 місяців).

Штрафи за недотримання правил КІК

За неподання звіту про КІК – штраф у розмірі 100 прожиткових мінімумів (ПМ) для працездатної особи, встановлених 1 січня податкового (звітного) року.
За несвоєчасне подання звіту КІК – штраф у розмірі 1 ПМ за кожен календарний день неподання, але не більше 50 ПМ.
За невідображення у звіті КІК відомостей щодо наявних у вас КІК – штраф у розмірі: 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік, не відображених у звіті КІК.
За неповідомлення контролером КІК протягом 60 днів інформації про зміни в діяльності КІК або здійснення фактичного контролю над КІК, створення утворень без статусу юридичної особи – штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів.
За неподання (подання не в повному обсязі) документації з трансфертного ціноутворення – штраф у розмірі 3% суми доходу КІК, за яким не подана документація.
Максимальний штраф не може перевищувати 1000 прожиткових мінімумів.
Розгорнути

Послуги

01
Проведемо аналіз структури на
предмет потенційних КІК
 • діагностика структури володіння, включно з розробкою рекомендацій і практичних рішень;
 • аналіз обов'язків і ризиків контролера КІК та корпоративної структури клієнта;
 • правовий висновок – ризики компанії та фізичних осіб (контролери, бенефіціари).
02
Розробимо стратегію податкового планування в розрізі КІК
 • діагностика наявності та величини ризиків, пов'язаних із застосуванням правил КІК, щодо корпоративної структури клієнта;
 • рекомендації щодо усунення або мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням правил КІК, включно зі зміною корпоративної структури;
 • розробка схеми (реструктуризація).
03
Супроводимо декларування прибутку КІК:
 • підготовка податкової декларації про прибуток/доходи контролера КІК;
 • підготовка повідомлення про набуття або відчуження частки КІК;
 • формування звіту з КІК.
04
Здійснимо комплексне абонентське обслуговування КІК на рік:
 • ведення досьє клієнта;
 • взаємодія з українськими податковими органами з усіх питань, пов'язаних з КІК;
 • прозсилання/нагадування клієнту про необхідність подання звітів і декларацій тощо;
 • консультації, моніторинг змін законодавства, участь у заходах компанії.
05
Проконсультуємо зі складних питань КІК і BEPS:
 • консультація з КІК, усна – дзвінок/Skype/Viber/WhatsApp;
 • консультація з КІК, письмова;
 • консультація щодо подвійної резидентності, автоматичного обміну інформацією та інших питань BEPS, письмова.
06
Організуємо аудит КІК, ведення та відновлення бухгалтерського обліку КІК

07
Перекладемо звітність щодо КІК українською мовою

Saivena Group гарантує:

 • Конфіденційність
 • Захист інформації
 • Адвокатську таємницю

Наші проекти

Проект — Безподаткова ліквідація КІК
 • Розробка та виконання схеми реструктуризації (у зв'язку з імплементацією КІК, BEPS) міжнародної групи компаній (чотири українські компанії та вісім нерезидентних компаній; фінансові послуги та володіння об'єктами нерухомості);
 • Продаж акцій КІК (простих і привілейованих);
 • Згортання заборгованостей та формування нульового балансу КІК;
 • Безподаткова ліквідація КІК.
Проект – Консалтинг та оптимізація оподаткування КІФ
 • Консалтинг із реструктуризації міжнародної групи компаній (п’ять юрисдикцій, володіння акціями публічних компаній та акціями КІФ);
 • Консалтинг щодо правильності обліку та дооцінки акцій;
 • Консалтинг із визначення оподатковуваного прибутку КІК у разі застосування різних методів (портфельний метод, метод участі в капіталі).
Проект – Консалтинг із реструктуризації іноземного кредиту
 • Консалтинг із реструктуризації кредиту (внесення до статутного капіталу відсотків за кредитом і тіла кредиту);
 • Консалтинг щодо визнання КІК податковим резидентом України;
 • Консалтинг щодо збереження КІК статусу нерезидента за одночасного виконання бенефіціаром функцій директора.
Проект — Консалтинг із передання торгових марок
 • Консалтинг із передання торгових марок з КІК1 (Велика Британія) на КІК2 (Кіпр);
 • Аналіз податкових наслідків;
 • Аналіз можливості використання режиму IP Box.
Проект – Economic Substanse
 • Консалтинг зі зниження ризиків недостатньої Economic Substanse;
 • Розробка авторської/ексклюзивної схеми забезпечення Substanse.

Нам довіряють

Контакти

Saivena Group у соцмережах

Заповніть форму і ми Вам зателефонуємо

Натискаючи кнопку «Надіслати», ви погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних згідно з Політикою конфіденційності